Obchodní podmínky

 1. Tyto podmínky Tourism X Games upravují podmínky pro registrované Týmy (dále jen „Podmínky“).
 2. Organizátorem Tourism X Games (dále jen „Akce“) je TXGMS s.r.o., sídlem Fabiánova 3/607, Praha 5, 150 00, IČ: 03055451 (dále jen „Organizátor“).
 3. Akce se může účastnit jakákoli právnická osoba (dále jen „Tým“), která působí v oblasti cestovního ruchu. Účast na Akci je dobrovolná a vzniká na základě přihlášení Týmu a zaplacení 100% Startovného (připsání částky na účet Organizátora). Tým svou účastí na Akci vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami.
 4. Startovné zahrnuje účast na všech sportovních aktivitách Akce včetně instruktáže, dozoru, zpracování výsledků, ceny pro vítěze, občerstvení (snídaně, oběd, večeře, po celý den pitný režim a snídaně druhý den) a ubytování na 1 noc v hotelu, to vše pro celý tým, tj. 3 osoby.
 5. Každý subjekt má možnost přihlásit až tři Týmy. Týmy jsou výhradně tříčlenné.
 6. Každý tým si může přizvat fanoušky (kolegy - možné náhradníky, členy rodiny), počet fanoušků tým označí v přihlášce, každý fanoušek je zpoplatněn. Částka zahrnuje ubytování na 1 noc v hotelu, catering v plném rozsahu, účast na společenském večeru a účast na sportovních disciplínách v případě výměny za člena týmu (např. v případě zranění nebo únavy, výměna musí být nahlášena a schválena organizátorem).
 7. Organizátor neodpovídá za případné škody vzniklé Týmu nebo jednotlivým členům Týmu na zdraví a majetku v souvislosti s účastí na Akci. Každý účastník je pojištěn pro případ úrazu po dobu konání akce.
 8. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli podmínky Akce měnit nebo Akci zrušit v případě zásahu vyšší moci bez náhrady. V případě účasti 12 a méně týmů bude akce zrušena a refundace bude ve výši 70 % startovného.
 9. Organizátor si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyloučit z Akce Tým, který se účastní Akce v rozporu s právními předpisy, těmito Podmínkami, dobrými mravy, případně svým jednáním ohrozí dobrou pověst Organizátora nebo jeho obchodních partnerů.
 10. Tým svou účastí na Akci uděluje Organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a  zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů a souhlas s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, jména a příjmení za účelem navázání kontaktu s účastníkem pro účely Akce a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o Akci a informací o dalších marketingových akcích Organizátora.
 11. Tým je oprávněn svou účast na Akce zrušit za následujících podmínek. Do 60 dnů před konáním akce – bude vráceno 100% startovného. Do 30 dnů před konáním akce – bude vráceno 50% startovného. Do 14 dnů před konáním akce – bude vráceno 10% startovného.
 12. Tyto Podmínky jsou po celou dobu své platnosti k dispozici na webových stránkách www.tourismxgames.cz. Organizátor je oprávněn tyto Podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn Podmínek na stránkách www.tourismxgames.cz, nebude-li stanoven pozdější termín.
 13. Podmínky Akce a právní vztahy mezi Organizátorem a Týmy se řídí právním řádem České republiky.