Obchodné podmienky

 1. Tyto podmínky Tourism X Games upravují podmínky pro registrované Týmy (dále jen „Podmínky“).
 2. Organizátorem Tourism X Games (dále len „Akcie“) je TXGMS s.r.o., sídlem Fabiánova 3/607, Praha 5, 150 00, IČ: 03055451 (dále jen „Organizátor“).
 3. Akce se může účastnit jakákoli právnická osoba (dále jen „Tým“), která působí v oblasti cestovního ruchu. Účast na Akci je dobrovolná a vzniká na základě přihlášení Týmu a zaplacení 100% Startovného (připsání částky na účet Organizátora). Tým svou účastí na Akci vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami.
 4. Startovné zahrnuje účast na všech sportovních aktivitách Akce včetně instruktáže, dozoru, zpracování výsledků, ceny pro vítěze, občerstvení (snídaně, oběd, večeře, po celý den pitný režim a snídaně druhý den) a ubytování na 1 noc v hotelu, to vše pro celý tým, tj. 3 osoby.
 5. Každý subjekt má možnost přihlásit až tři Týmy. Týmy jsou výhradně tříčlenné.
 6. Každý tým si může přizvat fanoušky (kolegy - možné náhradníky, členy rodiny), počet fanoušků tým označí v přihlášce, každý fanoušek je zpoplatněn. Částka zahrnuje ubytování na 1 noc v hotelu, catering v plném rozsahu, účast na společenském večeru a účast na sportovních disciplínách v případě výměny za člena týmu (např. v případě zranění nebo únavy, výměna musí být nahlášena a schválena organizátorem).
 7. Organizátor neodpovídá za případné škody vzniklé Týmu nebo jednotlivým členům Týmu na zdraví a majetku v souvislosti s účastí na Akci. Každý účastník je pojištěn pro případ úrazu po dobu konání akce.
 8. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli podmínky Akce měnit nebo Akci zrušit v případě zásahu vyšší moci bez náhrady. V případě účasti 12 a méně týmů bude akce zrušena a refundace bude ve výši 70 % startovného.
 9. Organizátor si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyloučit z Akce Tým, který se účastní Akce v rozporu s právními předpisy, těmito Podmínkami, dobrými mravy, případně svým jednáním ohrozí dobrou pověst Organizátora nebo jeho obchodních partnerů.
 10. Týmto dávam súhlas a zároveň udeľujem súhlas nižšie uvedeným spoločnostiam so spracovaním mojich osobných údajov podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“), ktoré budú vedené v zozname účastníkov Akcie, na účely zasielania informačných mailov, vystavenia fakturačných dokladov, ubytovania a iných podobných činností súvisiacimi so zabezpečením služieb na podujatí, príp. na obchodné a marketingové účely. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. 
 11. Tým je oprávněn svou účast na Akce zrušit za následujících podmínek. Do 60 dnů před konáním akce – bude vráceno 100% startovného. Do 30 dnů před konáním akce – bude vráceno 50% startovného. Do 14 dnů před konáním akce – bude vráceno 10% startovného.
 12. Tyto Podmínky jsou po celou dobu své platnosti k dispozici na webových stránkách www.tourismxgames.cz. Organizátor je oprávněn tyto Podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn Podmínek na stránkách www.tourismxgames.cz, nebude-li stanoven pozdější termín.
 13. Podmínky Akce a právní vztahy mezi Organizátorem a Týmy se řídí právním řádem České republiky.